Diseña un sitio como este con WordPress.com
Comenzar

Friedrich Nietzsche

Diap. n. 1. Mapa dels llocs més significatius en la vida de Friedrich Nietzsche. Al nord podem veure Röcken, prop de Leipzig, poble natal del filòsof i on està actualment enterrat, al costat de la tomba de la seva germana i dels seus pares. Una mica més avall hi ha Naumburg, indret on es troba la casa familiar i on el filòsof va fer els seus estudis primaris. A pocs quilòmetres cap a l’oest hi ha la famosíssima escola de Pforta, petita ciutat universitària, que encara avui està en funcionament. Al nord-oest Bonn, a la seva universitat Friedrich Nietzsche va estudiar Teologia i Filologia. A l’est, Leipzig, on el filòsof va continuar els seus estudis de filologia. A Tribschen, prop de Lucerna (Suïssa), es troba la casa on Nietzsche visità sovint la família Wagner. Basilea, també a Suïssa, és la ciutat on va ser nomenat professor de Filologia Clàssica de la Universitat. Aquí, a la seva clínica, hi estigué quan va caure malalt. Bayreuth, a Alemanya, és la ciutat lligada al teatre wagnerià i a la ruptura amb el famós compositor. Més al sud es troba Baden-Baden, cèlebre balneari on Friedrich Nietzsche va anar a prendre les aigües i a fer cures de salut. Sils-Maria, a Suïssa, prop de Saint Moritz, és el lloc on el oensador passava llargues temporades alternant-les amb les seves estades a Itàlia. Torí, ja a Itàlia, és la ciutat on emmalaltí greument. D’aquí va ser traslladat per la seva mare a la clínica de Basilea i, més tard, a la de Jena. Els darrers anys de la seva vida els va passar a Weimar, a casa de la seva germana Elisabeth, on va morir el 25 d’agost de 1900.

Diap. n. 1. Mapa de los lugares más significativos en la vida de Friedrich Nietzsche. Al norte observamos Rocken, cerca de Leipzig, su pueblo natal y donde está actualmente enterrado junto a la tumba de su hermana y de sus padres. Un poco más abajo se encuentra Naumburg, donde se halla la casa familiar y donde hizo sus estudios primarios. A pocos kilómetros hacia el oeste, se encuentra la famosísima escuela de Pforta, pequeña ciudad universitaria, todavía en funcionamiento. Al noroeste Bonn, en cuya Universidad estudió,Teología y Filología. Al este, Leipzig, donde el filósofo continuó sus estudios de filología. En Tribschen, junto a Lucerna (Suiza), se encuentra la casa donde Nietzsche visitó a menudo a la familia Wagner. Basilea, también en Suiza, es la ciudad en la que fue nombrado profesor de Filología Clásica de la Universidad. Aquí, en su clínica estuvo también cuando cayó enfermo.  Bayreuth, en Alemania, es la ciudad ligada al teatro wagneriano y a la ruptura con el famoso compositor. Más al sur se encuentra Baden­ Baden, célebre balneario donde Nietzsche fue a tomar las aguas y a hacer curas de salud. Sils-María, en Suiza, cerca de Saint Moritz, es el lugar donde pasaba largas temporadas alternándolas con sus estancias  en Italia. Turín, ya en Italia, es la ciudad donde el  pensador cayó gravemente  enfermo. De aquí fue trasladado por su madre a la clínica de Basilea y más tarde a la de Jena. Los últimos años de su vida los pasó en Weimar, en casa de su hermana Elisabeth, donde murió el 25 de agosto de 1900.

Diap. n. 2. Röcken (antiga Prússia occidental), està situada al costat de Lützen, al sud-oest de Leipzig, a Saxònia. Panoràmica del petit poble natal de Friedrich Wilhem Nietzsche. Al fons es pot observar la parròquia. El pare del filòsof, Karl Ludwig Nietzsche, era pastor protestant i rector en aquest poblet. Va morir quan ell tenia cinc anys. Nietzsche va néixer el dia de l’aniversari de Frederic Guillem IV de Prússia i com que el pare del filòsof havia estat preceptor de diversos membres de la família reial, va voler que el seu fill es digués igual. Més tard, el filòsof escriuria en Ecce Homo: “Hi ha hagut com a mínim un avantatge en aquesta coincidència: que durant la meva joventut el meu aniversari fou un dia de festejos públics”.

Diap. n. 2. Röcken (antigua Prusia occidental), situada cerca de Lützen, al sudoeste de Leipzig, en Sajonia. Panorámica del pequeño pueblo natal de Friedrich Wilhem Nietzsche. Al fondo se observa la parroquia. El padre del filósofo, Karl Ludwig Nietzsche, era pastor protestante y párroco en esta villa. Murió cuando él tenía cinco años. Nietzsche nació el día del aniversario de Federico Guillermo IV de Prusia y como el padre  del filósofo había sido preceptor de varios miembros de la familia real, quiso que su hijo se llamara igual. Más tarde escribiría el filósofo en  Ecce Homo: “Ha habido al menos una ventaja en esta coincidencia de aniversarios: que durante toda mi juventud mi cumpleaños fuese un día de festejos públicos”.

Diap. n. 3. Casa natal de Friedrich Nietzsche en Röcken, al costat de la parròquia (s’hi pot veure una placa en homenatge al filòsof). Aquí va néixer Friedrich Nietzsche el 15 d’octubre de 1844. La seva mare, Franziska Oehler, era també filla d’un pastor protestant. La família Nietzsche es reconeixia com a descendent d’aristòcrates polonesos, concretament del comte Niëzky. Els pares de Friedrich van tenir dos fills més: Elisabeth, que tindria una important intervenció en la vida i obra del seu germà, nascuda el 1846, i Josep, que nasqué el 1848 i va morir als dos anys d’edat.

Diap. n. 3. Casa natal de Friedrich Nietzsche en Rocken, junto a la parroquia (se puede ver una placa en homenaje al filósofo). Aquí nació Friedrich Nietzsche el 15 de octubre de 1844. Su madre, Franziska Oehler, era también hija de un pastor protestante. La familia Nietzsche se reconocía descendiente de aristócratas polacos, concretamente del conde Niëzky. Los padres de Friedrich tuvieron dos hijos más: Elisabeth, que tendría una importante intervención en la vida y obra de su hermano, nacida en 1846, y José, que nació en 1848 y murió a los dos años.

Diap. n. 4. Tomba del filòsof a Röcken, al costat de la parròquia. Friedrich Nietzsche va morir d’apoplexia el 25 d’agost de 1900, a Weimar, a casa de la seva germana Elisabeth. Va ser enterrat en Röcken, sense cap mena de cerimònia religiosa, com ell havia volgut, al costat dels seus pares, al cementiri de la parròquia on el seu pare havia estat pastor. La seva germana també reposa aquí.           

Diap. n. 4.Tumba del filósofo en Röcken, al lado de la parroquia. Friedrich Nietzsche murió de apoplejía el 25 de agosto de 1900, en Weimar, en casa de su hermana Elisabeth. Fue enterrado en Röcken, sin ceremonia religiosa alguna, como él había querido, junto a sus padres, en el cementerio de la parroquia donde su padre había sido pastor. Su hermana también yace enterrada aquí.

Diap. n. 5. Naumburg, al sud-oest de Leipzig (Saxònia). Vista del centre de la ciutat. La mare de Friedrich, en quedar-se vídua el 1849, es va traslladar a aquesta ciutat, a casa de la seva mare. Nietzsche va anar a l’escola de Naumburg. A causa de la seva serietat i al seu gust per la lectura de la Bíblia els seus companys li deien “el petit pastor”, professió tradicional a la família i cap a la qual li inclinava la seva mare. El filòsof va viure aquí fins als quinze anys, quan va entrar al col·legi de Pforta.

Diap. n. 5. Naumburg, en el suroeste de Leipzig (Sajonia). Vista del centro de la ciudad. La madre de Friedrich, al quedar viuda en 1849, se trasladó a esta ciudad, a casa de su madre. Nietzsche fue a la escuela de Naumburg. Debido a su seriedad y a su gusto por la lectura de la Biblia sus compañeros le llamaban “el pequeño pastor”, profesión tradicional en la familia y hacia la que le inclinaba su madre. El filósofo vivió aquí hasta los quince años, entonces entró en el colegio de Pforta.

Diap. n. 6. Casa de la família Nietzsche a Naumburg (Weingarten, 18). En aquesta casa de la seva àvia materna, Friedrich Nietzsche viu envoltat de dones: la seva mare, la seva germana, l’àvia, dues ties i una serventa. Durant la seva vida, el filòsof va tornar a aquesta casa diversos cops.

Diap. n. 6. Casa de la familia Nietzsche en Naumburg (Weingarten, 18). En esta casa de su abuela materna, Friedrich Nietzsche vive rodeado de mujeres: su madre, su hermana, su abuela, dos tías y una sirvienta. A lo largo de su vida, el filósofo volvió a esta casa en repetidas ocasiones.

Diap. n. 7. Entrada el famós col·legi de Pforta (situat a uns deu quilòmetres al sud-oest de Naumburg). Aquí Nietzsche va estudiar des del 1859 fins al 1864. En aquest prestigiós col·legi, de tradició humanista i luterana, també hi estudiaren Klopstock, Fichte, Schlegel, Ranke i Novalis. Aquí Nietzsche fou iniciat en les lletres clàssiques, que havien d’esdevenir un fons permanent de cultura durant tota la seva evolució intel·lectual. Va tenir com a company d’estudis a Paul Deussen, seguidor entusiasta de Schopenhauer i bon coneixedor de la filosofia oriental. Nietzsche va estudiar en aquest col·legi sis anys, després se’n va anar a la Universitat de Bonn.

Diap. n. 7. Entrada al famoso colegio de Pforta (a unos 10 kms. al suroeste de Naumburg). Aquí estudió Friedrich Nietzsche desde 1859 hasta 1864. En este prestigioso colegio, de tradición humanista y luterana, también estudiaron Klopstock, Fichte, Schlegel, Ranke y Novalis. Aquí recibió su iniciación en las letras clásicas, que habrían de ser un fondo permanente de cultura a lo largo de su evolución intelectual. Tuvo como compañero de estudios a Paul Deussen, seguidor entusiasta de Schopenhauer y buen conocedor de la filosofía oriental. Estudió en este colegio seis años, luego fue a la Universidad de Bonn.

Diap. n. 8. Vista del parc interior del col·legi. Sembla que tota l’orientació intel·lectual posterior del filòsof va quedar marcada per la sòlida formació humanística que va rebre en aquest centre. Friedrich Nietzsche va demostrar una gran capacitat per a totes les matèries, excepte les matemàtiques. Aquí augmentaren la seva afició per la música i les seves aptituds d’intèrpret i compositor (va crear una associació literària-musical: la Germania), i va demostrar posseir una brillantor i una sensibilitat notables, qualitats que més tard li elogiaria Richard Wagner.

Diap. n. 8. Vista del parque interior del colegio. Parece que toda la orientación intelectual posterior del filósofo quedó marcada por la sólida formación humanística que recibió en este centro. Friedrich Nietzsche demostró gran capacidad para todas las materias, a  excepción de las matemáticas. Aumentaron su afición por la música y sus aptitudes de intérprete y compositor (creó una asociación literario-musical: la Germanía), demostrando una brillantez y una sensibilidad notables, cualidades que más tarde le elogiaría Richard Wagner.

Diap. n. 9. Vista dels pavellons del col·legi. Friedrich Nietzsche va aprovar el batxillerat el 1864 amb un excel·lent en les assignatures principals. Només va tenir un suficient en matemàtiques. El seu treball de fi de curs el dedicà a Theognis de Megara, poeta grec del s. VI a. C.

Diap. n. 9. Vista de los pabellones del colegio. Friedrich Nietzsche aprobó el bachillerato en 1864 con sobresaliente en las asignaturas principales, sólo tuvo un suficiente en matemáticas. Su trabajo de fin de curso fue sobre Theognis de Megara, poeta griego del s. VI a. C.

Diap. n. 10. Friedrich Nietzsche adolescent. Segons el registre de càstigs de l’escola, li fou imposada una sanció el 14 d’abril de 1863 per haver-se emborratxat amb cervesa a l’estació de Kösen, juntament amb un company. Nietzsche patia de mals de cap des dels dotze anys, relacionats probablement amb trastorns de la vista. En el registre de malalts del col·legi pot llegir-se el següent: “Nietzsche és un home enèrgic, rabassut, de mirada sorruda, miop i amb freqüents mals de cap. El seu pare va morir jove de reblaniment cerebral i el fill fou engendrat a edat avançada, quan el pare ja estava malalt. Encara no es veuen símptomes greus, però cal tenir en compte els antecedents”. (D. Fischer-Dieskau, Wagner y Nietzsche. Ed. Altalena, Madrid, 1982).

Diap. n. 10. Friedrich Nietzsche adolescente. Según el registro de castigos de la escuela, consta una sanción el 14 de abril de 1863 por haberse emborrachado con cerveza, en la estación de Kösen, con un compañero. Nietzsche padecía dolor de cabeza desde los doce años, relacionado probablemente con trastornos de la vista. En el registro de enfermos del colegio puede leerse lo siguiente: “Nietzsche es un hombre enérgico, rechoncho, de mirada hosca, miope y con frecuentes dolores de cabeza. Su padre murió joven de reblandecimiento cerebral y el hijo fue engendrado a edad avanzada, cuando el padre ya estaba enfermo. Todavía no se ven síntomas graves, pero es necesario tener en cuenta los antecedentes”, (D. Fischer-Dieskau, Wagner y Nietzsche. Ed. Altalena, Madrid, 1982).

Diap. n. 11. Plaques al col·legi de Pforta. A la fotografia podem veure un record en honor de dos il·lustres alumnes: Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) i Friedrich Nietzsche.

Diap. n. 11. Placas en el colegio de Pforta. En la fotografía podemos ver un recuerdo en honor de dos ilustres alumnos: Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) i Friedrich Nietzsche.

Diap. n. 12. Universitat de Bonn. Friedrich Nietzsche s’inscriu el 1864 als cursos de teologia i filologia. A poc a poc es va apartant dels estudis teològics i es va interessant pels cursos de Ritschl, dedicats a l’estudi filològic de les fonts neotestamentàries. A Bonn, coneix a Clara Wieck Schumann, la qual li causa una profunda impressió amb la seva interpretació de la música de Mozart, Chopin i Mendelsshon. Així mateix el seu marit, Robert Schumann, ocupa el primer pla de l’interès del filòsof.

Diap. n. 12. Universidad de Bonn. Aquí, en 1864, se inscribe en los cursos de teología y filología. Poco a poco se va alejando de los estudios teológicos y se va interesando por los cursos de Ritschl, dedicados al estudio filológico de las fuentes neotestamentarias. En Bonn, conoce a Clara Wieck Schumann, cuya interpretación de la música de Mozart, Chopin y Mendelsshon le causan una honda impresión. Asimismo su marido, Robert Schumann, ocupa el primer plano del interés del filósofo.

Diap. n. 13. Leipzig (Saxònia). Vista del centre de la ciutat. La ciutat natal d’un altre eminent filòsof, Leibniz, acollí durant uns anys (1865-1869) Friedrich Nietzsche. A Leipzig va entrar en contacte amb l’obra d’Arthur Schopenhauer El món com a voluntat i representació i la seva conversió va ser fulminant. Veu al filòsof de Danzig com un home excepcional que ha sabut fer de la filosofia un assumpte ètic. El mes de novembre, a Leipzig, coneix Richard Wagner, nascut en aquesta ciutat. Tots dos coincideixen en la valoració de Schopenhauer. La relació amb Wagner, fins i tot després de la seva ruptura amb ell, sempre fou una referència ineludible per al filòsof.

Diap. n. 13. Leipzig (Sajonia). Vista del centro de la ciudad. La ciudad natal de otro eminente filósofo, Leibniz, acogió durante unos años (1865-1869) a Friedrich Nietzsche. En Leipzig entró en contacto con la obra de Arthur Schopenhauer El mundo como voluntad y representación y su conversión fue fulminante. Ve al filósofo de Danzig como un hombre excepcional que ha sabido hacer de la filosofía un asunto ético. En noviembre, en Leipzig, conoce a Richard Wagner, nacido en esta ciudad. Ambos coinciden en la valoración de Schopenhauer. La relación con Wagner, incluso después de su ruptura, siempre fue una referencia ineludible para el filósofo.

Diap. n. 14. Universitat de Leipzig. En aquest centre s’inscriu el filòsof en 1865, seguint al seu professor Ritschl. Sembla ser que és ara quan desmitifica el saber universitari, segons es desprèn d’una carta escrita al seu amic Gersdorff: “la veritat habita rarament allà on es construeixen temples i s’ordenen sacerdots”. (Correspondencia, ed. Labor, Barcelona, ​​1974). La identitat entre església i universitat, entre sacerdots i filòsofs, es repetirà després i culminarà en la seva obra La genealogia de la moral.

Diap. n. 14. Universidad de Leipzig. En este centro se inscribe el filósofo en 1865, siguiendo a su profesor Ritschl. Parece ser que es ahora cuando desmitifica el saber universitario, según se desprende de una carta escrita a su amigo Gersdorff: “la verdad habita raramente allí donde se construyen templos y se ordenan sacerdotes”. (Correspondencia, ed. Labor, Barcelona, 1974). La identidad entre iglesia y universidad, entre sacerdotes y filósofos, se repetirá después y culminará en su obra La genealogía de la moral.

Diap. n. 15. Arthur Schopenhauer (Danzig, 1788-1860), retrat de Linteschutz. La seva filosofia és un atac al cristianisme i una reacció contra el hegelianisme. La lectura de l’obra més important de Schopenhauer, El món com a voluntat i representació, fou decisiva per a Friedrich Nietzsche, com ell mateix diu en la introducció a la seva obra El naixement de la tragèdia: “Gràcies a ell vaig veure el Món, la vida i la meva pròpia naturalesa pintats amb espantable grandesa”. Schopenhauer seria el seu mentor filosòfic més assenyalat. Segons la seva germana, “si Schopenhauer hagués viscut -va morir quan Nietzsche era un adolescent-, Nietzsche hagués corregut a saludar-lo com a un amic, com a un pare”. (Fernando Savater, Conocer Nietzsche y su obra, Ed. Dopesa, Barcelona, ​​1977). També Schopenhauer va ser molt important per a Wagner, qui el considerava el filòsof més gran des d’I. Kant. El retrat de Schopenhauer era l’únic que penjava sobre la seva taula de treball i la seva influència és notable en L’anell dels Nibelungs i L’holandès errant.

Diap. n. 15. Arthur Schopenhauer (Danzig, 1788-1860), retrato de Linteschutz. Su filosofía es un ataque al cristianismo y una reacción contra el hegelianismo. La lectura de la obra más importante de Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación, fue decisiva para Friedrich Nietzsche, como él mismo dice en la introducción de su obra El nacimiento de la tragedia: “Gracias a él vi el Mundo, la vida y mi propia naturaleza pintados con espantable grandeza”. Schopenhauer sería su mentor filosófico más señalado. Según su hermana, “si Schopenhauer hubiera vivido -murió  cuando Nietzsche era un adolescente-, Nietzsche hubiera corrido a saludarle como a un amigo, como a un padre”. (Fernando Savater, Conocer Nietzsche y su obra, Ed. Dopesa, Barcelona, 1977). También Schopenhauer fue muy importante para Wagner, quien lo consideraba el mayor filósofo desde I. Kant. El retrato de Schopenhauer era el único que colgaba sobre su mesa de trabajo y su influencia es notable en El anillo de los Nibelungos y  en  El  holandés  errante.

Diap. n. 16. Fotografia d’estudiants. A Leipzig, el dotze de desembre de 1865, Nietzsche funda l’Associació Filològica, juntament amb tots els que apareixen al retrat. És ara quan comença l’amistat amb Erwin Rohde (assegut a la dreta. Nietzsche seu a l’esquerra). Nietzsche abandona els estudis teològics i es dedica intensament a l’activitat filològica, convençut que els estudis filològics han d’estar emmarcats en una concepció filosòfica del món.

Diap. n. 16. Foto de estudiantes. En Leipzig, el doce de diciembre de 1865, Nietzsche funda la Asociación Filológica, junto con todos los que aparecen en la imagen. Es ahora cuando empieza la amistad con Erwin Rohde (en la foto sentado a la derecha. Nietzsche está sentado a la izquierda). Nietzsche abandona los estudios  teológicos  y se dedica intensamente a la actividad filológica, convencido de que los estudios filológicos han de estar enmarcados en una concepción filosófica del mundo.

Diap. n. 17. Friedrich Nietzsche quan feia el servei militar. Als 23 anys va ser cridat per fer el servei militar, malgrat que ell havia confiat que, com que era fill de vídua i tenia problemes a la vista, se’n lliuraria. Però fou allistat. Al març de 1868, una caiguda de cavall que li va ocasionar lesions per sempre el va retornar a casa.

Diap. n. 17. Friedrich Nietzsche haciendo el servicio militar. A los 23 años fue llamado para hacer el servicio militar, a pesar de que confiaba en que era hijo de viuda y que tenía problemas en la vista, se libraría. Pero fue alistado. En marzo de 1868 sufrió una caída del caballo, que le ocasionó lesiones para siempre y le devolvió a casa.

Diap. n. 18. Richard Wagner (Leipzig, 1813-Venècia, 1883), en un retrat que es troba a la Casa-Museu de Tribschen. El 8 de novembre de 1868, Friedrich Nietzsche coneix personalment a Richard Wagner, a la música del qual es “converteix” totalment. Quatre setmanes després de la seva primera trobada, escriu al seu amic Rohde: “Wagner tal com el conec és la il·lustració viva d’allò que Schopenhauer anomena geni … podríem recórrer junts l’agosarat i vertiginós camí de la seva estètica revolucionària i edificant, podríem deixar-nos arravatar per l’ímpetu sentimental de la seva música, per aquest mar schopenhauerià de sons, l’onatge més secret del qual puc sentir, de manera que la meva audició de la música wagneriana és una intuïció joiosa, una meravellosa trobada amb mi mateix”. (D. Fischer-Dieskau, Wagner y Nietzsche. Ed. Altalena, Madrid, 1982).

Diap. n. 18. Richard Wagner (Leipzig, 1813-Venecia, 1883). Este retrato se encuentra en la Casa-Museo de Tribschen. El 8 de noviembre de 1868, Friedrich Nietzsche conoce personalmente a Richard Wagner, a cuya música se  “convierte” totalmente. Cuatro semanas después de su primer encuentro,  escribe  a su amigo Rohde: “Wagner tal como lo conozco es la ilustración viva de lo que Schopenhauer llama genio… podríamos recorrer juntos el camino audaz, vertiginoso, de su estética revolucionaria y edificante, podríamos dejarnos arrebatar por el ímpetu sentimental de su música, por ese mar schopenhaueriano de sonidos, cuyo oleaje más secreto siento, de suerte que mi audición de la música wagneriana es una intuición jubilosa, un maravilloso encuentro conmigo mismo”. (D. Fischer-Dieskau, Wagner y Nietzsche. Ed. Altalena, Madrid, 1982).

Diap. n. 19. Còsima Wagner, retrat de Franz von Lenbach, que hi ha al Richard Wagner-Museum de Bayreuth. Filla de Liszt, es va casar en primeres núpcies amb Hans von Bülow, també músic. Dona intel·ligent i apassionada, es va convertir en l’esposa de Richard Wagner el 1870, a Tribschen. Sembla que Friedrich Nietzsche en va estar enamorat d’ella. En 1889, el filòsof, ja malalt de mort, li escriví una breu carta: “Ariadna, l’estimo. Dionís”.

Diap. n. 19. Cósima Wagner, retrato de Franz von Lenbach, que se encuentra en el Richard Wagner-Museum de Bayreuth. Hija de Liszt, se casó en primeras nupcias con Hans von Bülow, también músico. Mujer inteligente y apasionada, se convirtió en la esposa de Richard Wagner en 1870, en Tribschen. Parece que Friedrich Nietzsche estuvo enamorado de ella. En 1889, Nietzsche, ya enfermo de muerte, le escribió una breve carta: “Ariadna, la amo. Dioniso”.

Diap. n. 20. Casa de la família Wagner a Tribschen, prop del llac dels Quatre Cantons, a Lucerna. Durant aquests anys Friedrich Nietzsche va escriure El naixement de la tragèdia i l’esperit de la música, obra que reforçava la seva compenetració amb Wagner i Còsima. Wagner produeix una filosofia escrita en llibres i articles, a part dels drames musicals, de la mateixa manera que a l’obra de Nietzsche trobem un rerefons musical quan parla de simfonia en Així parlava Zarathustra, o quan davant del more geometrico de Spinoza reivindica el seu propi propi more musicali.

Diap. n. 20. Casa de la familia Wagner en Tribschen, cerca del lago de los Cuatro Cantones, en Lucerna. Durante estos años Friedrich Nietzsche escribió El nacimiento dela tragedia y el espíritu de la música, obra que reforzaba su compenetración con Wagner y con Cósima. Wagner produce una filosofía escrita en libros y artículos, aparte de los dramas musicales, de la misma manera que en la obra de Nietzsche encontramos un trasfondo musical cuando habla de sinfonía en Así hablaba Zarathustra, o cuando frente al more geometrico de Spinoza reivindica su propio more musicali.

Diap. n. 21. Vista des de la casa. Els dies de Tribschen seran recordats pel filòsof en Ecce homo com “dies de confiança, de jovialitat, d’atzars sublims, d’instants profunds… No sé les vivències que d’altres hauran tingut amb Wagner: damunt del nostre cel no va passar mai cap núvol”. Còsima i Richard Wagner van acollir  afectuosament Nietzsche en aquesta casa. Van posar a la seva disposició dues habitacions i el petit saló, anomenat en el seu honor “la cambra de pensar”. Wagner tenia llavors prop de seixanta anys i Còsima encara no trenta.

Diap. n. 21. Vista desde la casa. Los días de Tribschen serán recordados por el filósofo en Ecce  homo como “días de confianza, de jovialidad, de azares sublimes, de instantes profundos… No sé las vivencias que otros habrán tenido con Wagner: sobre nuestro cielo no pasó jamás nube alguna”. Cósima y Richard Wagner acogieron con cariño a Nietzsche en esta casa. Pusieron a su disposición dos habitaciones y el pequeño salón, llamado en su honor “el cuarto de  pensar”. Wagner tenía entonces cerca de sesenta años y Cósima apenas treinta.

Diap. n. 22. Retrat de Friedrich Nietzsche que es troba a la casa de Tribschen. El filòsof hi estigué en nombroses ocasions, acompanyat del seu amic Erwin Rohde i també de la seva germana Elisabeth (estiu de 1870), que també va fer amistat amb els Wagner i que, de vegades, tindrà cura dels seus fills quan aquests surtin de viatge.

Diap. n. 22. Retrato de Friedrich Nietzsche en la casa de Tribschen. Aquí, el filósofo estuvo en numerosas ocasiones, acompañado de su amigo Erwin Rohde y también de su hermana Elisabeth (verano de 1870), que también trabó amistad con los Wagner y que, en ocasiones, cuidará de sus hijos cuando éstos salgan de viaje.

Diap. n. 23. Universitat de Basilea (Suïssa) a l’actualitat. A començaments de 1869, sense haver obtingut el títol de doctor, Friedrich Nietzsche va ser nomenat professor de filologia clàssica en aquesta Universitat. Ritschl l’havia proposat per a ocupar aquesta càtedra. Per prendre’n possessió, Nietzsche va haver de renunciar a la seva nacionalitat alemanya. El tema de la lliçó inaugural va ser “Homer i la filologia clàssica”. Aquí els seus nous amics són Franz Overbeck, Paul Rée i Peter Gast. Franz Overbeck és professor d’història de les religions. Paul Rée és psicòleg i autor d’un llibre sobre l’origen dels sentiments morals. Peter Gast, músic, va ser l’únic deixeble en vida del filòsof i col·laborà amb Elisabeth Nietzsche en la publicació pòstuma dels seus escrits. L’activitat universitària de Nietzsche es va interrompre el 1870, quan va participar com a infermer voluntari en la guerra franc-prussiana, on va emmalaltir de disenteria i faringitis diftèrica. Uns anys més tard, el 1879, Nietzsche renuncia a la seva càtedra per motius de salut.

Diap. n. 23. Universidad de Basilea (Suiza) en la actualidad. A principios de 1869, sin haber obtenido el título de doctor, Friedrich Nietzsche fue nombrado profesor de filología clásica en esta universidad. Ritschl lo había propuesto para ocupar esta cátedra. Para tomar posesión tuvo que renunciar a su nacionalidad alemana. El tema de la lección inaugural fue “Homero y la filología clásica”. Aquí sus nuevos amigos son Franz Overbeck, Paul Rée y Peter Gast. Franz Overbeck es profesor de historia de las religiones. Paul Rée es psicólogo y autor de un libro sobre el origen de los sentimientos morales. Peter Gast, músico, fue el único discípulo en vida del filósofo y colaboró con Elisabeth Nietzsche en la publicación póstuma de sus escritos. La actividad universitaria de Nietzsche se interrumpió en 1870 por su participación como enfermero voluntario en la guerra franco-prusiana, donde enfermó de disentería y faringitis diftérica. Años más tarde, en 1879, Nietzsche renuncia a su cátedra por motivos de salud.

Diap. n. 24. Museu de Basilea. En aquest edifici, que pertanyia a la Universitat, Nietzsche va donar, a principis de 1870, unes conferències sobre “El drama musical grec” i “Sòcrates i la tragèdia”. Aquestes conferències van produir temor i malentesos entre el públic. Nietzsche va enviar els manuscrits als seus amics de Tribschen, Wagner i Còsima, on causaren també un cert enrenou. Per primera vegada el filòsof desenvolupava les idees sobre la destrucció de la vella tragèdia dionisíaca per l’esperit de Sòcrates i Eurípides.

Diap. n. 24. Museo de Basilea. En este edificio, que pertenecía a la Universidad, Nietzsche dio, a principios de 1870, unas conferencias sobre “El drama musical griego” y “Sócrates y la tragedia”. Estas conferencias produjeron temor y malentendidos entre el público.  Nietzsche envió los manuscritos a sus amigos de Tribschen, Wagner y Cósima, donde causaron también cierta agitación. Por primera vez el filósofo desarrollaba las ideas sobre la destrucción de la vieja tragedia dionisíaca por el espíritu de Sócrates y Eurípides.

Diap. n. 25. Sòcrates (Atenes, 470 / 469-399 aC.). Bust que es troba al Museu Capitolí de Roma. Sócrates, l’inventor de la consciència, és per a Nietzsche, la figura antigrega per excel·lència, el que va introduir el “virus metafísic” en la cultura occidental i el causant de la seva decadència moral. Els trets de la filosofia socràtica seran articulats en el pensament de Plató (vegeu la diapositiva n. 43 d’Els filòsofs de la Magna Grècia) i recollits -i reconvertits- més tard per Sant Pau.

Diap. n. 25. Sócrates (Atenas, 470/469-399 a.C.), busto que se encuentra en el Museo Capitolino de Roma. Sócrates, el inventor de la conciencia, es, para Nietzsche, la figura antigriega por excelencia, el que introdujo el “virus metafísico” en la cultura occidental y el causante de su decadencia moral. Los rasgos de la filosofía socrática serán articulados en el pensamiento de Platón (ver diapositiva n. 43 de Los filósofos de la Magna Grecia) y recogidos -y reconvertidos- más tarde por San Pablo.

Diap. n. 26. Franz Overbeck (1837-1905). Professor d’història de les religions a Basilea, va viure amb el filòsof durant cinc anys en aquesta ciutat, en l’anomenada pels amics “cova de Baumann” (nom del propietari de la casa). Quan Friedrich Nietzsche coneix Lou von Salomé, escriu al seu amic: «Estic cansat d’estar sol. Vull tornar a ser humà. En aquest terreny ho tinc tot per aprendre «. (Fotografia cedida per gentilesa de l’Editorial Laertes).

Diap.n. 26. Franz Overbeck (1837-1905). Profesor de historia de las religiones en Basilea, vivió con el filósofo durante cinco años en esta ciudad, en la llamada por los amigos “cueva de Baumann” (nombre del propietario de la casa). Cuando Friedrich Nietzsche conoce a Lou von Salomé, escribe a su amigo: “Estoy cansado de estar solo. Quiero volver a ser humano. En este terreno lo tengo todo por aprender”. (Fotografía cedida por gentileza de Editorial Laertes).

Diap. n. 27. Casa de Wagner a Bayreuth (Haus Wahnfried). El 1878 Friedrich Nietzsche trenca les seves relacions amb Wagner. Semblava que l’admiració del filòsof cap al compositor no tenia límits fins que es va decebre per la reacció de Wagner contra els francesos perquè París no havia aplaudit Tannhauser. A més Nietzsche, quan es va assabentar que Parsifal estava destinada a glorificar el cristianisme s’allunyà definitivament de Wagner, al qual acusà de farsant i de “infatuat fabricant de corxeres”. Nietzsche va dirigir llavors la seva atenció cap a l’òpera Carmen de Bizet, obra que escoltà per primera vegada a Gènova, el 1881, i de la qual va dir que era la veritable expressió de l’amor.

Diap. n. 27. Casa de Wagner en Bayreuth (Haus Wahnfried). En 1878 Friedrich Nietzsche rompe con Wagner. Parecía que la admiración del filósofo hacia el compositor no tenía límites hasta que se decepcionó por la reacción de Wagner contra los franceses porque París no había aplaudido Tannhauser. Además Nietzsche, cuando se enteró de que Parsifal estaba destinada a glorificar el cristianismo se alejó definitivamente de Wagner, al que acusó de farsante y de “infatuado fabricante de corcheas”. Nietzsche dirigió entonces su atención hacia la ópera Carmen de Bizet, obra que escuchó por primera vez en Génova, en 1881, y de la que dijo que era la verdadera expresión del amor.

Diap. n. 28. Teatre de Bayreuth. Al maig de 1872, el dia en què Wagner feia cinquanta-nou anys, es va col·locar la primera pedra del teatre de Bayreuth. El cèlebre compositor volia “un teatre de la més perfecta utilitat per a la representació de les escenes més complicades”. L’orquestra havia d’estar enfonsada, invisible, i la sala dels espectadors no tindria llotges ni amfiteatres. Wagner volia revolucionar l’arquitectura dels teatres i dissenyar un espai perquè l’espectador es trobés en un lloc “calculat només per mirar” i en el qual la música ressonés fantasmagòricament des de les “profunditats místiques” (D. Fischer-Dieskau, Wagner y Nietzsche. Ed. Altalena, Madrid, 1982).

Diap. n. 28. Teatro de Bayreuth. En mayo de 1872, el día en que Wagner cumplía cincuenta y nueve años, se colocó la primera piedra del teatro de Bayreuth. El célebre compositor quería “un teatro de la más perfecta utilidad para la representación de las escenas más complicadas”. La orquesta debía permanecer hundida, invisible,  y la sala de los espectadores no tendría palcos ni anfiteatros. Wagner quería revolucionar la arquitectura de los teatros y diseñar un espacio para que el espectador se encontrara en un lugar “calculado nada más que para mirar” y en el que la música resonara fantasmalmente desde las “profundidades místicas” (D. Fischer-Dieskau, Wagner y Nietzsche. Ed. Altalena, Madrid, 1982).

Diap. n. 29-30. Baden-Baden. Ciutat alemanya, situada a la Selva Negra, on hi ha el cèlebre i luxós balneari, ja freqüentat pels romans (Caracalla) i on Paracels va exercir de metge al segle XVI. Friedrich Nietzsche venia en aquest indret, que es convertí en la capital europea d’estiu de segle XIX, a prendre les aigües i fer cures de salut (març de 1878). A les fotografies es poden observar els arbres centenaris dels seus parcs.

Diap. n. 29-30. Baden-Baden. Ciudad alemana, en la Selva Negra, en la que se halla el célebre y lujoso balneario, ya frecuentado por los romanos (Caracalla) y donde Paracelso ejerció de médico en el siglo XVI. Nietzsche acudía a este lugar, convertido en la capital europea de verano del siglo XIX, a tomar las aguas y a hacer curas de salud (marzo de 1878). En las fotografías se pueden observar los árboles centenarios de sus parques.

Diap. n. 31. Carl von Gersdorff (1844-1904). Baró prussià, amic de Friedrich Nietzsche des de l’època escolar de Pforta i un dels pocs que el van seguir durant tota la seva vida (Fotografia cedida per gentilesa de l’Editorial Laertes).

Diap. n. 31. Carl von Gersdorff (1844-1904). Barón prusiano, amigo de Friedrich Nietzsche desde la época escolar de Pforta y uno de los pocos que le siguieron durante toda su vida (Fotografía cedida por gentileza de Editorial Laertes).

Diap. n. 32. Malvida von Meysenburg (1816-1903). Filla del baró de Meysenburg, va ser una gran amiga i protectora de Nietzsche, al mateix temps que traductora a l’italià d’una de les seves obres: Sobre el futur de les nostres escoles. Dedicà part de la seva vida a la lluita pel dret de les dones a l’educació. Demòcrata i perseguida per la policia, va fugir a Londres on es dedicà a la literatura. Aquí va conèixer a Richard Wagner, i a través d’aquest coneixerà més tard a Friedrich Nietzsche. A la casa que Malwida tenia a Roma, el filòsof va conèixer a Lou von Salomé, a la primavera de 1882. (Fotografia cedida per gentilesa de l’Editorial Laertes).

Diap. n. 32. Malvida von Meysenburg (1816-1903). Hija del barón de Meysenburg, fue gran amiga y protectora de Nietzsche, a la vez que traductora al italiano de una de sus obras: Sobre el porvenir de nuestras escuelas. Dedicó parte de su vida a la lucha por el derecho de las mujeres a la educación. Demócrata y perseguida por la policía, huyó a Londres donde se dedicó a la literatura. Aquí conoció a Richard Wagner, y a través de éste conocerá más tarde a Friedrich Nietzsche. Fue en su casa de Roma, en la primavera de  1882, donde el filósofo conoció a Lou von Salomé.  (Fotografía cedida  por gentileza de Editorial Laertes).

Diap. n. 33. Lou von Salomé (1861-1937). Nascuda a Sant Petersburg, filla d’un general rus-francès i d’una alemanya, va estudiar filosofia a Zuric. Friedrich Nietzsche va posar música a un poema de Lou, “Oració a la vida”. Quan Lou va rebutjar la proposta de matrimoni de Nietzsche, aquest es va intentar suïcidar per tres vegades prenent-se dosis molt fortes de cloral. Fugint d’aquesta decepció es va refugiar a Rapallo (Gènova).

Diap. n. 33. Lou von Salomé (1861-1937). Nacida en San Petersburgo, hija de un general ruso-francés y de una alemana, estudió filosofía en Zurich. Friedrich Nietzsche puso música a un poema de Lou, “Oración a la vida”. Cuando Lou rechazó la propuesta de matrimonio de Nietzsche, éste se intentó suicidar tres veces tomándose dosis muy fuertes de  cloral. Huyendo de esta decepción se refugió en Rapallo (Génova).

Diap. n. 34. Retrat de Friedrich Nietzsche a Naumburg (1882). Eren els temps del seu enamorament de Lou, de l’oposició de la seva germana a aquesta relació i de la publicació de la seva obra La gaia ciència. La trobada amb Lou von Salomé es produeix en un moment molt creatiu del filòsof, però per a Lou “només Paul Rée” comptava, tant humana com amicalment -tots tres van voler formar “la Santa Trinitat”, una aliança d’amistat i estudi. Sembla que el seu interès per Nietzsche estava determinat per la fascinació que exercien les paraules i el caràcter del filòsof sobre aquesta “poetessa de la psicoanàlisi”, com la va anomenar Sigmund Freud. Lou von Salomé reprodueix en el seu llibre Nietzsche els primers mots que li va dirigir el filòsof quan es van conèixer: “De quines estrelles hem caigut per trobar-nos?”. (Fotografia cedida per gentilesa de l’Editorial Laertes).

Diap. n. 34. Retrato de Friedrich Nietzsche en Naumburg (1882). Eran los tiempos de su enamoramiento de Lou, de la oposición de su hermana a esta relación y de la publicación de su obra La gaya ciencia. El encuentro con Lou von Salomé se produce en un momento sumamente creativo del filósofo, pero para Lou “sólo Paul Rée” contaba, tanto humana como amicalmente  -los tres quisieron formar “la Santa Trinidad”, una alianza de amistad y estudio. Parece que su interés por Nietzsche estaba determinado por la fascinación que ejercían las palabras y el carácter del filósofo sobre esta “poetisa del psicoanálisis”, como la llamó Sigmund Freud. Lou von Salomé reproduce en su libro Nietzsche las primeras palabras que le dirigió el filósofo cuando se conocieron: “¿De qué estrellas hemos caído  para encontrarnos?». (Fotografía cedida por gentileza de Editorial Laertes).

Diap. n. 35. Paul Rée (1849-1901) entre Lou von Salomé i Friedrich Nietzsche, en una fotografia històrica de 1882. Paul Rée, amic de Nietzsche (van  conviure a Sorrento durant l’hivern de 1876-1877), es va declarar a Lou, en nom també del filòsof, i va rebre la negativa per a tots dos. Lou von Salomé, que estigué relacionada també amb Rainer Maria Rilke i Sigmund Freud, es va casar el 1887 amb l’orientalista Friedrich Carl Andreas. El 1897 va aparèixer el seu llibre Friedrich Nietzsche in seinen Werken. (Fotografia cedida per gentilesa de l’Editorial Laertes).

Diap. n. 35. Paul Rée (1849-1901) entre Lou von Salomé y Friedrich Nietzsche, en una fotografía histórica de 1882. Paul Rée, amigo de Nietzsche (incluso convivió con él en Sorrento durante el invierno de 1876-1877), se declaró a Lou, en nombre también del filósofo, y recibió la negativa para los dos. Lou von Salomé, que estuvo relacionada también con Rainer María Rilke y con Sigmund Freud, se casó en 1887 con el orientalista Friedrich Carl Andreas. En 1897 apareció su libro Friedrich Nietzsche in seinen Werken. (Fotografía cedida por gentileza de Editorial Laertes).

Diap. n. 36. Panoràmica de Sils-Maria (Suïssa), a prop de Saint Moritz, a 1810 m. d’alçada. Des de l’estiu de 1879, quan Friedrich Nietzsche aconsegueix la jubilació voluntària de la Universitat de Basilea fins a la seva crisi de 1889, esdevinguda a Torí, el filòsof acostumava a passar aquí els estius. L’anomenaven “l’eremita de Sils-Maria” o “el solitari de Sils-Maria”. Aquest indret dels Alps, juntament amb la seva vegetació i els llacs, és la natura que més li agradava.

Diap. n. 36. Panorámica de Sils-Maria (Suiza), cerca de Saint Moritz, a 1810 m. de altura. Desde el verano de 1879, cuando Friedrich Nietzsche consigue la jubilación voluntaria de la Universidad de Basilea hasta su crisis de 1889, que tuvo lugar en Turín, el filósofo acostumbraba a pasar aquí los veranos. Le llamaban “el eremita  de SiIs-Maria” o “el solitario de Sils-Maria”. Este lugar de los Alpes, junto con su vegetación y los lagos, es la naturaleza que más le agradaba.

Diap. n. 37. Centre del poble. Aquest poblet, situat a l’Alta Engadina, es troba entre dos llacs: el Silvaghane i el Silster. Nietzsche hi passava llargues temporades a la recerca de l’aire pur de la muntanya que havia de ser beneficiós per a la seva delicada salut. En aquests paratges va escriure moltes de les seves obres, entre les quals hi ha la segona part d’Així parlà Zarathustra.

Diap. n. 37. Centro del pueblo. Este pequeño pueblo, situado en la Alta Engadina, se encuentra entre dos lagos: el Silvaghane y el Silster. Friedrich Nietzsche pasaba en estos parajes largas temporadas en busca del aire puro de la montaña para su delicada salud. Aquí escribió muchas de sus obras, entre ellas, la segunda parte de Así habló Zarathustra.

Diap. n. 38. Casa de Friedrich Nietzsche a Sils-Maria. El filòsof l’anomenava “la meva caverna”. Així la descriu el seu amic Paul Deussen: “era una cambra senzilla, en una casa de camperols, a tres minuts de la carretera; Nietzsche l’havia llogada per un franc diari. El mobiliari era d’allò més senzill que es pugui imaginar. A un costat estaven els seus llibres, gairebé tots ells ben reconeguts per mi des de feia temps, després venia una taula rústega, sobre la qual hi havia una tassa de cafè, closques d’ou, manuscrits, objectes de neteja, tot en una bigarrada confusió, i a continuació apareixia un estirabotes, amb la bota posada, fins arribar al llit, encara no arreglat”. (Citat per A. Sánchez Pascual en la seva introducció a El crepúsculo de los ídolos, Alianza ed., Madrid, 1973). Aquesta casa de Sils-Maria s’ha convertit amb el temps en un centre de cultura de la zona de l’Engadina, així com en un lloc de trobada dels estudiosos de l’obra de Friedrich Nietzsche, que s’hi reuneixen anualment des de 1980.

Diap. n. 38. Casa de Friedrich Nietzsche en Sils-Maria. El filósofo llamaba a su casa de Sils-Maria “mi caverna”. Así la describe su amigo Paul Deussen: “era un cuarto sencillo, en una casa de campesinos, a tres minutos de la carretera; Nietzsche lo había alquilado por un franco diario. El mobiliario era de lo más sencillo que quepa imaginar. A un lado estaban sus libros, casi todos ellos bien reconocidos por mí desde antiguo, luego venía una rústica mesa, sobre la que había una taza de café, cáscaras de huevo, manuscritos, objetos de aseo, en abigarrada confusión y a continuación aparecía un sacabotas, con la bota puesta allí, hasta acabar en la cama, aún no arreglada”. (citado por A. Sánchez Pascual en su introducción a El crepúsculo de los ídolos, Alianza ed., Madrid, 1973). Esta casa de Sils-Maria se ha convertido con el tiempo en un centro de cultura de la zona de la Engadina, así como en un lugar de encuentro de los estudiosos de la obra de Friedrich Nietzsche, que se reúnen anualmente aquí desde 1980.

Diap. n. 39. Vista del llac. En aquest indret, a l’agost de 1881, sembla que el filòsof va tenir la torbadora revelació del “etern retorn del mateix” -que Nietzsche considerà  “el meu pensament més profund”-, àrdua qüestió amb la qual es va debatre fins a la bogeria. “L’etern retorn” com esdevenir s’inspirava en Heràclit: “El temps és com un nen que juga amb els daus” (vegeu les diapositives n. 21 i 22 de la col·lecció Els filòsofs d’Àsia Menor).

Diap. n. 39. Vista del lago. En este lugar, en agosto de 1881, parece que el filósofo tuvo la turbadora revelación del “eterno retorno de lo mismo” -Nietzsche consideró a éste “mi pensamiento más profundo”-, ardua cuestión con la que se debatió hasta la locura. El “eterno retorno” como devenir tiene su inspiración en Heráclito: “El tiempo es como un niño que juega con los dados” (ver diapositivas n. 21 y 22 de la colección Los filósofosde Asia Menor).

Diap. n. 40. Panoràmica de Torí (Itàlia). El 1888 Friedrich Nietzsche comença a passar temporades en aquesta bella ciutat. Hi escriu El cas Wagner, El crepuscle dels ídols, LAnticrist, que no es publicarà fins a 1894, i Ecce homo, que no apareixerà fins el 1908. Durant la seva primera estada a Torí, Nietzsche viu moments d’exaltació causa de la seva recobrada salut. Tot l’entusiasma: el menjar piemontès, els passejoss pels carrers, la gent que el mira amb simpatia. A la tarda toca el piano i interpreta sobretot  Wagner. La seva immensa alegria és, vista des de fora, pels altres, com la imatge mateixa de la tristesa. Friedrich Nietzsche és, en aquesta època, un personatge solitari, taciturn, infinitament malencòlic.

Diap. n. 40. Panorámica de Turín (Italia). En 1888 Friedrich Nietzsche empieza a pasar temporadas en esta hermosa ciudad. Aquí escribe El caso Wagner, El ocaso de los ídolos, El Anticristo, que no se publicará hasta 1894, y Ecce homo, que no aparecerá hasta 1908. Durante su primera estancia en Turín, Nietzsche vive momentos de exaltación debido a su recobrada salud. Todo le entusiasma: la comida piamontesa, los paseos por las calles, la gente que le mira con simpatía. Por la tarde toca el piano e interpreta sobre todo a Wagner. Su inmensa alegría es, vista desde fuera, por los otros, como la imagen misma de la tristeza. Friedrich Nietzsche es, en esta época, un personaje solitario, taciturno, infinitamente melancólico.

Diap. n. 41. Torí. Plaça Carlo Alberto. A la fi de 1888, Friedrich Nietzsche escriu cartes i postals estranyes que signa amb el nom d’El Crucificat, L’Anticrist, Dionís … El 1889, estant en aquesta ciutat, va tenir un atac d’apoplexia. En aquesta plaça es va produir l’escena de la seva desfeta: en veure com un cotxer castigava el seu cavall, Nietzsche corprès per la pietat s’abraça al coll de l’animal i es desploma plorant. El primer que va venir per cuidar-lo va ser el seu amic Franz Overbeck, qui el va ingressar a la clínica psiquiàtrica de Basilea.

Diap. n. 41. Turín. Plaza Carlo Alberto. A finales de 1888, Friedrich Nietzsche escribe cartas y postales extrañas que firma con el nombre de El Crucificado, El Anticristo, Dioniso… En 1889, estando en esta ciudad, tuvo un ataque de apoplejía. En esta plaza se produjo la escena de su derrumbamiento: al ver como un cochero castigaba a su caballo, sobrecogido por la piedad se abraza al cuello del animal y se desploma llorando. El primero que acudió para cuidar de él fue su amigo Franz Overbeck, quien lo ingresó en la clínica psiquiátrica de Basilea.

Diap. n. 42. Clínica de Basilea. En aquest centre va ser ingressat Friedrich Nietzsche amb el diagnòstic de reblaniment cerebral i paràlisi progressiva.

Diap. n. 42. Clínica de Basilea. En este centro  fue ingresado Friedrich Nietzsche con el diagnóstico de reblandecimiento cerebral y parálisis progresiva.

Diap. n. 43. Clínica psiquiàtrica de la Universitat de Jena, on Friedrich Nietzsche fou ingressat per la seva mare en 1889. Els metges suposen que té una infecció sifilítica que es remunta a 1866. S’hi està fins el 3 de maig de 1890, data en què la seva mare el trasllada a la casa familiar de Naumburg.

Diap. n. 43. Clínica psiquiátrica de la Universidad de Jena, donde Friedrich Nietzsche fue ingresado por su madre en 1889. Los médicos le suponen una infección sifilítica que se remonta a 1866. Permanece aquí hasta el 3 de mayo de 1890, fecha en que su madre lo traslada a la casa familiar de Naumburg.

Diap. n. 44. Friedrich Nietzsche i la seva mare a Naumburg (fotografia de 1892) . Tant la seva mare com la seva germana van estar sempre lligades a l’atzarosa vida del filòsof, mantenint amb ell intenses relacions d’amor-odi. A la casa familiar de Naumburg es fundà el 1894 el primer Arxiu Nietzsche, sota la direcció d’Elisabeth Förster Nietzsche.

Diap. n. 44. Friedrich Nietzsche y su madre en Naumburg (fotografía de 1892). Tanto su madre como su hermana permanecieron siempre ligadas a la azarosa vida del filósofo, manteniendo con él intensas relaciones de amor-odio. En la casa familiar de Naumburg se fundó en 1894 el primer Archivo Nietzsche, bajo la dirección de Elisabeth Fórster Nietzsche.

Diap. n. 45. Vil·la Siberblick, a Weimar. Aquesta és la casa d’Elisabeth Förster, la germana del filòsof. Degut al seu afany i interès, més tard va ser convertida en museu. El 1908 l’Arxiu Nietzsche es converteix en Fundació. Després, Elisabeth posa l’obra del seu germà al servei del nacionalsocialisme. El 1934, a Weimar i en presència de Hitler, se celebra solemnement el 90è aniversari del naixement de Friedrich Nietzsche. El 1945 l’Exèrcit Roig ocupa Weimar i es fa càrrec de l’Arxius. El 1964, Karl Schlechta descobreix les falsificacions introduïdes per Elisabeth en totes les edicions de les obres del seu germà.

Diap. n. 45. Villa Siberblick, en Weimar. Esta es la casa de Elisabeth Fórster, hermana del filósofo. Debido a su empeño e interés fue convertida luego en museo. En 1908 el “Archivo Nietzsche” se convierte en Fundación. Más tarde, Elisabeth pone la obra de su hermano al servicio del nacional socialismo. En 1934, en Weimar y en presencia de Hitler, se celebra solemnemente el 90 aniversario del nacimiento de Friedrich Nietzsche. En 1945 el Ejército Rojo ocupa Weimar y se hace cargo del Archivo. En 1964, Karl Schlechta descubre las falsificaciones introducidas por Elisabeth en todas las ediciones de las obras de su hermano.

Diap. n. 46. ​​Interior dels Arxius Nietzsche de Weimar. En aquesta casa, totalment reconstruïda després de la guerra, es guarden manuscrits de Friedrich Nietzsche, els seus llibres, retrats, documents, mobles… (fotografia de la Chronik des Nietzsche Archivs).

Diap. n. 46. Interior de los Archivos Nietzsche de Weimar. En esta casa, totalmente reconstruida después de la guerra, se guardan manuscritos de Friedrich Nietzsche, sus libros, retratos, documentos , muebles… (fotografía de la Chronik des Nietzsche Archivs).

Diap. n. 47. Friedrich Nietzsche malalt a Weimar. Era l’estiu de 1899.

Diap. n. 47. Friedrich Nietzsche enfermo en Weimar. Era el verano de 1899.

Diap. n. 48. Elisabeth Förster Nietzsche. En morir la seva mare el 1897, Elisabeth es fa càrrec del seu germà al seu domicili de Weimar. Aquí Friedrich Nietzsche empitjora el seu estat divagador, inconnex, exultant o mortalment trist. La paràlisi avança i el 25 d’agost del 1900, després d’onze anys de “bogeria”, una apoplexia va acabar amb la seva vida. Morí en braços de la seva germana, que va descriure la seva mort amb les paraules utilitzades pel mateix Nietzsche per narrar la mort de Zarathustra: “Va moure els llavis i els va tancar, com si tingués encara alguna cosa a dir i dubtés. I els que el veien van creure discernir en el seu rostre un vague rubor” (Fernando Savater, Conocer Nietzsche y su obra, Ed. Dopesa, Barcelona. 1977. Foto Eulàlia Lledó).

Diap. n. 48. Elisabeth Förster Nietzsche. Al morir su madre en 1897, Elisabeth se hace cargo de su hermano en su domicilio de Weimar. Aquí Friedrich Nietzsche empeora su estado divagatorio, inconexo, exultante o mortalmente triste. La parálisis avanza y el 25 de agosto de 1900, tras once años de “locura”, una apoplejía acabó con su vida. Murió en brazos de su hermana, que describió su muerte con las palabras utilizadas por el propio Nietzsche para describir el final de Zarathustra: “Movió los labios y los cerró, como si tuviera aún algo que decir y vacilase. Y los que le veían creyeron discernir en su rostro un vago rubor” (Fernando Savater, Conocer Nietzsche y su obra, Ed. Dopesa, Barcelona. 1977. Foto Eulàlia Lledó).

Agraïm al Museu Richard Wagner de Bayreuth, al Museu Richard Wagner de Tribschen, als Arxius Nietzsche de Weimar, al Museu Capitolí de Roma i a l’Editorial Laertes, les facilitats que ens han donat per dur a terme aquest treball.

Acabat d’imprimir el 15 de setembre de 1993.

Agradecemos al Museo Richard Wagner de Bayreuth, al Museo Richard Wagner de Tribschen, a los Archivos Nietzsche de Weimar, al Museo Capitolino de Roma y a la Editorial Laertes, las facilidades que nos han dado para llevar a cabo este trabajo.

Terminado de imprimir el 15 de septiembre de 1993.

Anuncio publicitario
A %d blogueros les gusta esto: